[ Blue82 @ 09.08.2013. 10:26 ] @
Code:

Dim MojaKolekcija As New List(Of String)
MojaKolekcija.Add("Bla bla")


da li List OF kolekcija moze da sadrzi vise parametara? Npr.
Code:
MojaKolekcija.Add("Bla bla", "Drugi parametar", "Treci parametar"...)
[ Dusan Kondic @ 09.08.2013. 11:33 ] @
Možeš da koristiš listu klasa (potraži na Google-u List(of T)).
Ukratko. Napraviš klasu sa adekvatnim imenom i svojstvima (properties) koji čine željenu strukturu (u ovom primeru naziv je Worker a struktura: FirstName, LastName, EmploymentContractStartDate i Income).
Klasa može da bude u odvojenom fajlu, ja sam ovde stavio u isti radi lakšeg prikaza.
Pomoću Linq-ovih moćnih funkcija iz ovakvih lista možeš da dobiješ različite agregatne i druge podatke, da primeniš razne filtere i slično.

Code:

Public Class Form1
    Public Sub DoSomething()
        Dim MojaKolekcija As New List(Of Worker)
        MojaKolekcija.Add(New Worker() With {.FirstName = "John", .LastName = "Doe", .EmploymentContractStartDate = New DateTime(2010, 1, 1), .Income = 50000})
    End Sub
End Class

Public Class Worker
    Private _firstName As String
    Public Property FirstName() As String
        Get
            Return _firstName
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _firstName = value
        End Set
    End Property
    Private _lastName As String
    Public Property LastName() As String
        Get
            Return _lastName
        End Get
        Set(ByVal value As String)
            _lastName = value
        End Set
    End Property
    Private _employmentContractStartDate As DateTime
    Public Property EmploymentContractStartDate() As DateTime
        Get
            Return _employmentContractStartDate
        End Get
        Set(ByVal value As DateTime)
            _employmentContractStartDate = value
        End Set
    End Property
    Private _income As Decimal
    Public Property Income() As Decimal
        Get
            Return _income
        End Get
        Set(ByVal value As Decimal)
            _income = value
        End Set
    End Property
End Class
[ Blue82 @ 09.08.2013. 12:13 ] @
Hvala, radi!
[ Blue82 @ 09.08.2013. 12:57 ] @
Jos jedno pitanje koje mi se sada nametnulo. Kako da obrisem John-a ali ne po rednom broju vec bas po imenu?
Code:

MojaKolekcija.Remove("John")  'ovo ne radi


[ Dusan Kondic @ 09.08.2013. 13:38 ] @
Slabije se snalazim u VB-u pa je kod malo duži:
Code:

        Dim MojaKolekcija As New List(Of Worker)
        MojaKolekcija.Add(New Worker() With {.FirstName = "John", .LastName = "Doe", .EmploymentContractStartDate = New DateTime(2010, 1, 1), .Income = 50000})
        MojaKolekcija.Add(New Worker() With {.FirstName = "Jane", .LastName = "Doe", .EmploymentContractStartDate = New DateTime(2010, 2, 2), .Income = 60000})
        Try
            Dim workerForDelete = From r In MojaKolekcija Where r.FirstName = "John" Select r
            If workerForDelete.Count > 0 Then
                MojaKolekcija.Remove(workerForDelete(0))
            End If
        Catch ex As Exception
            MessageBox.Show(ex.Message)
        End Try